OBRÓBKA PLASTYCZNA, CIĘCIE

Obróbka plastyczna, czyli nadanie elementom określonego kształtu i wymiarów w wyniku działania nacisku powodującego przekroczenie granicy plastyczności.

Zalety:
- możliwość nadawania dowolnych kształtów,
- lepsze właściwości fizykalne i mechaniczne obrabianego materiału,
- zachowanie ciągłości włókien,
- wysoka oszczędność materiału,
- niskie koszta jednostkowe.

Oferujemy Państwu usługi z zakresu obróbki plastycznej na zimno ręcznej bądź maszynowej między innymi takie jak:
- gięcie rur,
- gięcie blach.

CIĘCIE

Cięcie w przypadku obróbki plastycznej wykonywane jest na specjalnych nożycach gilotynowych. Przeznaczone one są go cięcia arkuszy blachy na określone kawałki.

Cięcie jest wykorzystywaną metodą obróbki plastycznej. Podstawowymi operacjami związanymi z cięciem materiału są: cięcia prętów, cięcia kształtowników, cięcia blach na nożycach oraz cięcia blach na wykrojnikach. Cięcie blach wykonywane jest na specjalnych nożycach gilotynowych, które przeznaczone są do cięcia arkuszy blachy na określone kawałki.

GIĘCIE RUR

Cięcie rur jest metodą obróbki plastycznej, polegającej na nadawniu rurom wybranych kształtów, nawet o bardzo skloplikowanych kształtach.

Cięcie rur głównie z alumienium i pozostałych metali lekkich wykonujemy także ręcznie za pomocą gętarek, wyposażonych w zderzaki i rolki przeznaczone do obróbki konkretnego materiału.